ปฏิทินท่องเที่ยว

ปฏิทินกีฬา
« Ȩԡ¹ 2563 »
. . . . . . .
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ٻԷԹ
ӹǹ䫵
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวด้านท่องเที่ยว ข่าวด้านกีฬา
  20/10/2563 รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายปี 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
  30/09/2563 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
  03/09/2563 เอกสารเผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 2)
เอกสารเผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 2)
อ่านต่อทั้งหมด     

ͧʴҾԨ
ٻҾ

 

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์