ปฏิทินท่องเที่ยว

ปฏิทินกีฬา
« ѹҤ 2565 »
. . . . . . .
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ٻԷԹ
ӹǹ䫵
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวด้านท่องเที่ยว ข่าวด้านกีฬา
  06/10/2565 ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและก็ฬาจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ภายในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและก็ฬาจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ภายในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
  04/10/2565 ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะและกำหนดวันเวลาสถานที่ในการสัมภาษณ์จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
04/10/2565 รายงานงบทดลอง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
อ่านต่อทั้งหมด     

ͧʴҾԨ
ٻҾ

 

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์