โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย

27 ก.พ. 2561      1904 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

โครงการนี้เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของนายแพทย์ปราเสริฐ และคุณวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ เจ้าของโครงการ ภายใต้ปรัชญาแนวคิดว่า เราปลูกพืชทุกต้นโดยพึ่งพาธรรมชาติ บำรุงดินอย่างอ่อนน้อม คำนึงถึงคุณภาพของผลผลิตเช่นเดียวกับอาหารที่เราบริโภคเอง และใส่ใจพื้นที่สีเขียวทั้งหมดอย่างทั่วถึง เราปล่อยให้โครงการฯ เติบโตอย่างช้าๆ โดยไม่คิดจะปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบเกษตรเชิงอุตสาหกรรมเพราะการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์จนกว้างใหญ่เกินกำลัง อาจทำให้เราไม่สามารถดูแลพื้นที่สีเขียวได้ถ้วนถี่เช่นเดิม เราจึงเลือกเดินบนเส้นทางเกษตรกรรมที่ยั่งยืนในวิถีพอเพียง ด้วยรู้ดีว่าสิ่งที่ลงมือทำสามารถสร้างรอยยิ้มมหาศาลแก่ทุกชีวิตที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้นทางการผลิต ไปจนสิ้นสุดปลายทางที่การบริโภค นี่จึงเป็นมากกว่าความศรัทธาและคงไม่เกินเลยนัก หากจะกล่าวว่า..."เกษตรอินทรีย์คือชีวิตของเรา
     หากมองลงมาจากมุมสูง โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของสนามบินสุโขทัย จะปรากฏเป็นภาพผืนดินที่ปกคลุมไปด้วย สีเขียวๆ ของท้องนา แปลงผัก และสวนผลไม้ โดยมีถนนลาดยางสายเล็กๆ จากสนามบินลากตัดผ่านโครงการฯ ในแนวตะวันออก-ตะวันตกเพื่อเชื่อมต่อไปยังทางหลวงหมายเลข 1195
     โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย(Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และรางวัลผลิตภัณฑ์ "ข้าวหอมสุโข" ได้รับคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2553 ครั้งที่ 1 ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดสุโขทัย

แหล่งที่มา :