วัดพิพัฒน์มงคล

27 ก.พ. 2561      1493 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     วัดพิพัฒน์มงคล ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖๔ หมู่ที่ ๙ บ้านท่าชุม ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ห่างจากที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยมประมาณ ๓ กิโลเมตร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย เดิมเป็นวัดร้างกลางทุ่ง สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่พออนุมานได้ว่า เมืองนี้เป็นเมืองโบราณยุคก่อนสุโขทัย จนถึงบัดนี้ได้ประมาณ ๘๘๑ ปี ดูจากซากอิฐโบราณ
     ปี ๒๕๒๖ พระภิกษุพิพัฒน์มงคล คุณยุตฺโต (พระครูวรคุณประยุต) ได้จาริกธุดงค์มาพักค้างแรมตรงบริเวณที่สร้างวัด ได้รับนิมิตจากพระเจ้าแสนคำฟูว่าสถานที่ดังกล่าวเคยเป็นวัดร้างโบราณมาก่อน ให้ท่านเริ่มสร้างขึ้นเพื่อยกขึ้นเป็นวัดที่ร่มรื่นสวยงาม ท่านจึงได้ริเริ่มสร้างวัดพัฒนาเรื่อยมา ขณะนี้ อาคารเสนาสนะภายในวัดประกอบด้วย รัตนอุโบสถ (โบสถ์แก้ว) พุทธวิหารลายคำ วิหารล้านนา เป็นต้น ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย เนื้อทองคำ นาก เงิน พระพุทธรัตนมณี ซึ่งขุดพบได้บริเวณสร้างวัด และพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ วัดแห่งนี้ได้รับการประกาศเป็นวัดร่มเย็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

แหล่งที่มา :