การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษาครบรอบ 86 ปี ประจำปี 2562 และมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนากีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

9 ธ.ค. 2562      274 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายวีระ ธูปทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พลศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานสถาปนากรมพลศึกษา ครบรอบ 86 ปี ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวันกรุงเทพมหานคร และร่วมแสดงความยินดีกับรางวัล “เพชรตราทองพระพลบดี” ซึ่งกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นองค์กรประเภท องค์กรส่งเสริมด้านการพัฒนากีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2563 มีนายพิพัฒน์ มั่นคง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยเป็นผู้รับมอบโดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการจัดงานและมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนากีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “เพชรตราทองพระพลบดี” และมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมพลศึกษา และบุคคลในวงการกีฬา เข้าร่วมงาน วัน/เดือน/ปี/สถานที่ดำเนินการ : วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ : กว่า 1,000 คน สถานที่ดำเนินการโครงการ : ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร งบประมาณ : หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา