การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 อุดรธานีเกมส์

13 ม.ค. 2563      279 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 อุดรธานีเกมส์ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย นายวีระ ธูปทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย พร้อมข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย/ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา เข้ารับโอวาทจาก นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเดินทางไปแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 วัน/เดือน/ปี/เวลา : วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. สถานที่ดำเนินการโครงการ/จำนวนผู้เข้าร่วม : ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (ชั้น4) / 51 คน งบประมาณ:หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย