ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 “อุดรธานีเกมส์”

22 ม.ค. 2563      265 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 “อุดรธานีเกมส์” รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม : นายวีระ ธูปทอง พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 “อุดรธานีเกมส์” วัน/เดือน/ปี/เวลา : วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 16.00 น. สถานที่ดำเนินการโครงการ:ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวนผู้เข้าร่วม : 8,000 คน งบประมาณ:หน่วยงานรับผิดชอบ : จังหวัดอุดรธานี